kolmapäev, 23. november 2011

Lõpp ja algus


"Evening Angels." James Christensen
http://www.jameschristensen.com/

Armas teeline!
Sa oled külastamas Virtuaalse Inglite Juhitud Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli "Ilmapuulaste kasvatus" algusperioodil lastele, lastevanematele, õpetajatele ja kasvatajatele mõeldud materjaliladu.
Tere tulemast!
See siin ei ole veel kooli ametlik kristallilapsi abistav infokeskus, sest selleni tuleb alles liikuma hakata. "Kristallilaste" blogiklassina esitletud loomisruum oli kooli esmane samm uue põlvkonna, kristallilaste, erilise olemuse tutvustamise poole. Selle klassi jaoks materjale kogudes ja inglijuhatuse abil õigemaid valikuid tehes treeniti samal ajal ka kooli maise liidrina tutvustatud Merikest, kellest on nüüdseks saanud Looja vaimset armastusmärki esindava Maria&Inglid kanali isetult teeniv kaaslooja.
Enamik vasakpoolsel blogiklassi seinal olevatest materjalidest ja linkidena lisatud virtuaalsetest keskkondadest on kooli meeskonnaga praeguseni mitteseotud erialaspetsialistide looming. Need avalikult kasutamisel olevad viited, illustratsioonid, videoklipid ja reklaamid on siia kokku kogutud kui inglitelt eeskujuna soovitatud teenimisnäide, mida võib kindlasti kasulikuks abiks pidada, kui tahetakse end kristallilaste olemusega kurssi viia ja näha, mismoodi ühes või teises regioonis laste, nende vanemate ning perede tugiliikmete hinge, mõttetöö ja keha arengu eest hoolt kantakse.
Blogiposti tekstid on õppetööl ja kanaldamise treeningul olnud toonase Merikese, praeguse Maria hingelist transformatsiooni abistanud arutelud, mida on kõrvaltvaatajal ehk keeruline mõista, kui ei tea sündmuse toimumise lugu või ei ole kursis märgiliste koodidega, mis olid Mariale tema eluloo ja ümbritseva maailma aktuaalsete sündmuste põhjal varem mõtlusena esile toodud ning mida ta sai kanaliseerides sujuva mõttevoona loovtekstiks kokku liita. Mitmed teated nii siin kui täiskasvanutest eesminejatele mõeldud blogiklassis "Maapealsete inglite maailmas" räägivad hingede laulupeost, mis sel ajal oli antud kui ennustuslik eelvaade praegusele kooli arendusmeeskonna kogumise üritusele.
Kui Sa soovid teada, kuidas inglid kooli loomise ideed Mariale selgeks tegid ja kuidas tema iseloomu uuele identiteedile vastavaks kasvatasid, võid pärast praeguse loo lugemist liikuda vasakpoolsest tulbast vastu naeratava Maria ja tema süles oleva kristallilapse foto kaudu "Ilmapuulaste teejuhi" keskkonda, et leida üles jäljed Maria uue identiteedi kujunemisloost. Eriti hoolega uuri haridusfoorumi meie kanali abi lehelt meie peamisi ülestähendusi, kuidas elu inglite abil edenemas on ning otsi üles failiks kokku rullitud veebipuu kasvatuse lehekülg, mis oli spetsiaalselt selleks loodud, et jätta jälg teadlasgrupile, kes on valitud selle kooli sünniloo tõesekstunnistamise jaoks uurima, kuidas inglid juhtisid Mariat nende plaani kohast materjali üles otsima.
Selle näite põhjal saad teada, et just sellisel detektiivile omasel moel tuleb tal iga teksti sünni eel töötada, kui peab kanaldamiseks vajaliku materjali üles leidma. Kes seda tihedat faktiderida suudab õigesti lugeda, saab näha tegelikku imeloo saabumise ettevalmistamist, sest isegi Maria ei tea veel täpselt, mida see kool ilmapuurahva jaoks kaasa tooma hakkab. Keegi ei ole veel ka sellest aru saanud, mis on Maria omapärase ande põhjus ja kuidas on nii läinud, et tema elu seisab nagu suluseisus, kuigi ta teeb rohkem teenimistööd kui iial varem.
Praegune ettevõtmine on korraldatud veel ka selleks, et anda inimestele, kes oma hinge arenguloo stsenaariumi järgi peavad astuma kooli arendusmeeskonda ja asuma planeedi ülestõusu ette valmistama, kindel faktides tõestatud teadmine, et "Ilmapuulaste kasvatuse" kooli loomise näol on tegu usaldusväärse ettevõtmisega ja et Maria pea ei ole illusioonimasin, vaid tema pea abil teenitakse inimkonda ja aidatakse planeedi ühisperel uue teadvusega kohtumiseks ette valmistuda. Rõhutame eriti sõnu tema pea abil, mitte tema pea arvamuse juhtimisel, sest inimpea ei ole võimeline nägema elu nii nagu seda suudavad kõrgema teadvusega olendid ja nagu suudab Looja, meie kõigi juht ja armastav hingede eest hoolitseja.
Maria elas terve ühe arendusetapi arvutist eemal, et ta suudaks ka argielus inglitee valikuid ära tunda ja inimestele igas elu olukorras taevase sõnumi tõlkijaks saada. Nüüd, kui ta asub kooli reaalselt eksisteerivaks ettevõtteks looma, suunati teda kõike veelkord üle vaatama ja rahvale esitlemiseks kohendama, et näidata tulevasele meeskonnale faktiliselt ette, kuidas inglid teda õpetasid, mil viisil uutmoodi mõtlemist treenisid ning missugune näeb välja suhtlemine galaktilise ühiskonna reeglite järgi. Mitmed nimetused ja ikoonilised pildid on teistes ruumides juba välja vahetatud, aga siia jääb ajaloo talletamise mõttes kõik nii nagu see eelkooli vaatluspraktika lõppemise aegu oli jäänud. Muutunud on vaid Maria enda profiilipilt, mis on seotud teiste blogidega ja tõestuseks tema kui inimkehas elava inimese identiteedi arenemisest.
Inglite juhitud kooli näiteks loodud demokeskkond on eeskujuks tegeliku virtuaalruumi loomisele. Paljude suurepäraste erialaspetsialistide õpetuste ühiseks õppekeskkonnaks kokkuliitmine annab aimu kooli ideest, et inimkond õpib alati üksteise kaudu ja et üksteise mõtetest uue loomine viib teadvust kõrgema idee mõistmiseni. See viitab ka sellele asjaolule, et iga õpetaja on samal ajal ka õppija ja iga meister kellegi õpipoiss.
Ettevõtmiste näited on toodud enamasti ilma otsest omanike luba küsimata, aga eeldame, et kui need on avalikult kasutada olnud, ei keela haldajad seda planeedi armastuses elava ühispere kasvamise jaoks esile tuua.
Maria esineb nüüdsest kirjades vaid Maria&Inglid kanali nime all, kuid argielus tuntakse teda juba aasta aega Mariana. Uutele sõpradele ongi ta vaid Maria, kuid varasem tutvusring peab end veel selle nimega harjutama.
Kui ta kirjades räägib endast kolmandas isikus, siis tuleb see sellest, et kanaldaja ei räägi enda vahendatud meediumkirjades ise, vaid laseb kõrgema teadvusega vaimul enda kaudu sõnumit edastada. Kirju koostades ei lasku ta enda elu seikadesse ega vaatle seda emotsionaalkeha vaatepunktist vaid loeb sõnumist ennast puudutavat infot nii nagu loeb teistegi elulugusid, mida keegi on kirja pannud.
Kolmandas isikus rääkimisel on veel teinegi põhjus. Nimelt on ta püüdnud seni tulutult selgitada, et ta elab pidevas laines inglitega ja et kõik, mida ta räägib, teeb või teraapilise nõuna välja jagab, on talle otsekanalduses inglitelt ette näidatud.
Ükski eraeluline tegu ei saa selle tõttu kannatada, sest inimese isiklikud mõtted ja tegevused ei ole avalik infomaterjal. Raske on aga asuda teisi teenima, kui ravijad, kes tegelikult uut maailma kujundavad, ei saa end selge ja intelligentse teadvusena esitleda ja inimkonna tingimusteta armastava partnerina tutvustada. See, et Maria räägib nüüd kirjades vaid kollektiivse meiena ja inglid on kõigis tegemistes nii üldnimetusena kui Maria&Inglid signatuuris Maa Vaimse Hierarhia vaimgrupi osana sisse toodud, on aus, galaktilistele ühisperereeglitele vastav käitumine ja kindel taevaste juhtide valik, ilma milleta ei ole võimalik kooli Looja plaani järgi edasi arendada.
Lapsi puudutavasse õpperuumi toodi see otsus seetõttu nähtavale, et kui praegused tundlikud ja imevõimetega kristallilapsed peavad end samamoodi skeptilisest mõttevoost läbi murdma nagu senini Maria, on antud tagasilöök kogu põlvkonna õigele arenemisele, sest teiste laste valus kogemus hirmutab neid, kes esialgu üksnes aimavad, et omavad andeid, mida teised ei suuda samaväärselt jäljendada. Anne on Jumalalt saadud kink ja peab teenima kogu inimkonda. Annet ei saa aga ilma treenimata kasutada ja seetõttu vajavad kristallilapsed täiskasvanute igakülgset toetust ning enda imelise olemuse näitamise võimalust. Kui lapsed saavad tunda pilkeid või etteheiteid, kui räägivad, et oskavad inglitega suhelda, näevad ingleid enda ümber hõljumas või suudavad kätega ja kristallidega tervendada, sulguvad nad endasse ja jumalik anne jääb välja arendamata.
Tarkus seisneb siin selles, et lastele tuleb luua neid köitev ja tasakaalustatud energiaga arenemisruum ja lihtsalt ning armastavalt suheldes jälgida, mida nad ise endast välja võluma hakkavad. Kõik, mida looduse, loomade ja kunstide kaudu on võimalik juurde pakkuda, on neile teretulnud hingeabi. Kodu, lasteaed, kool ja huvialagrupp peaksid siin koostöös olema ja võimalikult palju erinevaid kogemusi pakkuma ning ühesuguse suundumusega lapsi koos tegutseda julgustama. Kristallilapsed teavad väga hästi, mida nad siia planeedile tegema tulid, aga neid peab samuti kasvatama nagu ikka väikeseid lapsi, kes enne täiskasvanuelu vajavad hoolt ja armastust, et suuta oma elu ülesandele pühenduma hakata. Tugev tahe võib pöörduda vihaseks egoismiks, kui seda ei juhita teiste abistamise suunas. Sel juhul võib andest saada kahe teraga mõõk, mis peale enda elu kahjustab ka teiste eksistentsi.
Kõigest, mis oluline, ei ole võimalik siin ühes jutus ära rääkida, seega jälgi huvi korral ka teisi tiivalaiusi. Kõige rohkem lisaandmeid nii kanaldamisest kui uue ilma suundumustest võid leida blogiklassi "Maapealsete inglite maailmas" vasakpoolsetest teemasahtlitest. Sinna on nüüdseks lisatud Maria treeningprogrammi lõputekst, millest saad teavet, kuidas teda avatari rolliks ette valmistati, miks teda nii pikalt erakluses hoiti ega lubatud oma andega raha teenima hakata ja kuidas suunatakse inimeste mõtteid jõulueelsel vaikse mõtluse perioodil.
Kui soovid siinesitatule lisateavet või tahad inglite juhitud kooli arendusmeeskonna liikmeks astuda, anna Mariale kirjas teada.
Kontaktid leiad "Ilmapuulaste teejuhist," kui astud siin vasakpoolsest ülauksest sisse ja lähed lehele pealiinist.
Ole siis kallis ja märgi oma mõtluse hinnang ka kirjatüki all olevatesse kastidesse ja veel parem kui avaldad mõtteid pikemas kommentaaripesas.
Sulle ja Su armsatele lähedastele kauneid avastushetki soovides ning Sinu hella, aga otsusekindla hingeenergiaga kohtumist oodates
armastusega, Maria&Inglid Maa Vaimse Hierarhia vaimgrupist