laupäev, 14. jaanuar 2012

Aeg on küps ja siit läheb tee ehk jutuajamised inimhingede tuumolemustega. Samm nr.1.


See, kes on seotud tähega, ei pöördu tagasi . (Leonardo da Vinci)
Allikas: Pam Rhodes "Värvid hingele." Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005

Kallis lugejast lapsevanem, vanavanem, kasvataja, õpetaja, aga samas ka ettevõtjast valgustööline, ande abil Maad teeniv erialaspetsialist, valitsusliige ja missioonitundega Inimene, keda huvitab senisest erinev, tingimusteta armastuse põhimõttel toimiva ühiskonna mudel, mõttelaad ja uue aja saabumise abiks tehtav ettevalmistustöö!
Täna on see päev, mil avati "Ilmapuulaste kasvatuse" kooli haridusruumi vaateaken elu nägemiseks mitmes tiivalaiuses. Tänases kuupäevas 29.01 on tulevikuinimese DNA koodis ühe rakukuubi ülesehituse lõpetatuse märk, aga üldises mõistes tasakaalusaavutamise vägi ning pühapäeva kui hingamise korrastamise ja järelemõtlemise mõju, mida soodustab omakorda peaingel Jofieli ja tema naispoolest kaksikleegi Kristine kui tarkuse, valgustatuse, inspiratsiooni valitsemisjõud. Neist märkidest saavad energiat ka kooli Facebookilehele Ingliterapeut Maria asetatud materjalivalikud, et avada kõigile soovijaile avatud aruteluruum tulevikuinimese hooldus- ja kasvatusteemal. Seda teemaarendust võime tinglikult nimetada ka Maa ühispere teadvuse tõstmiseks rubriigi "Teateid tegelikkusest" sõnumitega, et inimpere saaks alustada ülestõusutee harjutusi esmalt endise elu sagedusest, millele on lisatud uutmoodi mõttelaadi ja Kõrgema Vaimu juhatusi.
Matteuse evangeeliumis tsiteeritud Jeesuse sõnumit (18:18) "Mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas" aluseks võttes ja Maa teiselt suurelt mõttemeistrilt, rooma kirjanikult Vergiliuselt pärit ütlust "Aeg on küps ja siit läheb tee" suunavalikuks määrates pöördume Sinugi poole, kallis blogisissekande lugeja, et alustada „Ilmapuulaste kasvatuse” kooli arendusmeeskonna äratamise laiendatud üleskutsega.
Kooli ellukutsumise tähtsaim liin on laiendada Maa elanikkonna teadmisi ümbritsevast tegelikkusest, uuest saabuvast valgusajast, lahustada ingliteraapia ja hingi avava loovtegevuse ning galaktilise inimpere käitumistava juurutamise abil egopõhist mõttemustrit, et suuta ühiselt suurele planeedi muutusele vastu minna ja osata suhelda ülejäänud galaktilise perekonnaga, kellega suurel osal praegusest Maa inimkonnast ei ole varem otsest kokkupuudet olnud.
Kui Sa nüüd ehmud, et sattusid kellegi utoopilise mõtteruumi mängumaale, siis peata oma skeptiline arvamus nii nagu teeb iga tõeline teadlane, kes enne uuele uurimisretkele asumist peab lahti laskma oma eelnevast kindlast veendumusest ja keskenduma küsimusele: ”Aga mis siis, kui see, mida ma enne pidasin valeks, on tegelikult õige?” Vastupidi küsides asub hirm teekonda varjutama ja tema abil uuele teed rajada ei ole võimalik.
"Ilmapuulaste kasvatuse" kooli ruum ei piirdu üksnes eesti rahva eesminejate hingede avamisega, sest ilmapuu on kõigi rahvaste jaoks maailmapuu kui elupuu sünonüüm, millele vastab ka inimese mudeli ideekavand.
Ühine edasiminek toimub vastavalt elu juhatustele. Tänase päevakaja uudiste laines liikudes anname esmalt teadmisi laiemast hariduspuu ruumist kui Eesti kiht, käsitledes üleilmapuulise humanistliku pedagoogika põhimõtete abil maailmavaatelist arusaama, et inimese elu on samal ajal seotud allmaa, maapealse ja kosmilise ühisruumi energiatega. Neis baasteadmistes ühisele mõisteplatvormile jõudmine annab võimaluse areneda tingimusteta armastuse laine kaastöölisteks ja luua avatud hingede koolitamiseks soodus atmosfäär.
Üldlevinud arvamuse hajutamiseks Loojast ja inglitest kui ebaolulisest või mis veelgi kurvem, hukutavast mõjust kaasaegsele inimesele alustame edaspidi järkjärgulist definitsioonide lahtiseletust peamistes teemat laiendavates mõistetes. Näiteks mis on Looja kui Jumal Ülimjõud; milliseid arenguteid peab läbima Maalegi kasvama saadetud hing; kes on avatar; mille poolest erinevad praeguse põlve lapsed eelmistest; kes või mis on ingel; mida nimetatakse kanaldamiseks; mida nimetatakse ingliteraapiaks Maria&Inglite tähenduses; kuidas saada avanenud hingede õpetajaks ja koolile tarvilikuks kaastööliseks jne.
Inimpereliikmeid on tänasesse elupilti juhitud mitmesuguste lugude ja legendide kaasabil. Millise legendi keegi endale Loojasse usu eeskujuks otsustab võtta, kui parimaid inimingli tegusid teha soovib, on tema seesmise valiku küsimus. "Ilmapuulaste kasvatuse" kool ei tee selles osas kellelegi piiranguid ega kuuluta ka maausulisi ega seniseid ateiste, kes siiski tingimusteta armastusega maailmale otsa suudavad vaadata, siia meeskonda mittesobivaiks liikmeteks. Kõik, mida inimperelt oodatakse, on hinges tajutud enesestmõistetav tarve planeedi tuleviku eest hoolt kanda ja uue põlvkonna, kristallilaste, õige hoolduse eest hea seista. Et näidata "Ilmapuulaste kasvatuse" kui avataridekooli õppetöö kattuvust Maa eesrindlike pedagoogiliste suundadega, lisame tänase blogisissekande seosesse "Humanistliku pedagoogika manifesti," millest saavad ehk hingerahu needki lapsevanemad, kasvatajad ja haridustöötajad, kes pidasid senini Maria abil kanaldatud ilmapuukooli arengulugu liigselt vaimu suunas kallutatud pea reaalsustaju kadumise näiteks. Materjali eestindajaks on MTÜ Humanistlik-Isiksusliku Pedagoogika Ühendus Eestis.
Mittetulundusühingu nimeks on
vene keeles – Ассоциация гуманно-личностной педагогики в Эстонии
inglise keeles – Association of Humane-Personal Pedagogic in Estonia.
https://www.box.com/s/8bee399ea54c141a79fb
Meie hiljutivalminud koolitussait "Ilmapuu koolituba" http://ilmapuukoolituba.edicypages.com reklaamib seda manifesti koos julgustava sissejuhatusega maailmaloo tegelikkusele vastava paradigma omaksvõtmiseks ja inimpere ühendamiseks uuele sagedusele vastavakstreenimisel.
Täname ühenduse liikmeskonda valgusejagamise eest!
"Ingel ei tee iial midagi inimperet kahjustavat, ei torma ühtegi teadet andma nö ülejala kiirustades ja ajas ette rutates ega jää tuimalt ja tegevusetult ootele, kui inimpere teeb egoistlikke ja ennast ning ühisperet hukutavaid tegusid!" See loosung aidaku igat ingliarmastusest teisitimõtlejat ja "kähku rikkaks, targaks, vaimselt erudeerituks, hingest kasvatatuks" arvamusliidreid.
LISAMINE 22. 05. 2012.
Kõik mõtteavaldused, küsimused ja reaalelulised näited palume viia õppetöö kiirema alustamise ja optimaalse organiseerituse eesmärgil Facebooki avatud gruppi "Ilmapuulane küsib, " millele asume elu juhatustele järgnedes vastuseid lisama.

Armastusega Maria&Angels kanali arendusmeeskond