neljapäev, 24. mai 2012


Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole ja saa teerajajaks.              (Tundmatu autor H. Exley kinkeraamatust "Tarkuse teed.")  


 Hoidkem end alles!
Samm nr.2
Armas Maa peal elutsev hing! Meie kanali poolt siia blogisse tehtud eelmine sissekanne teenis eesmärki jõuda laste elude säästmise nimel teate lugejast inimhinge tuumolemuseni, mille määratlesime  planeedi teadvusemuutmise kooli meeskonna kokkukogumise eeltöö sammuks nr. 1. Seni on  kõik meie taotlused inimesi üheskoos tegutsema juhtida liiva jooksnud ning esimene praktiline koolituskord osaliste puudumise tõttu on samuti ära jäänud. Täna astume sammu edasi, kutsega konkreetsetele tegudele, et enne Maale kehastumise aega sõlmitud hingelepingutõotus planeeti ülestõusul aidata, millest on igal lepinguga seotud inimesel säilinud mälestus sügaval hinge tuumas, täide viia.
Kuidas meil muidu on kulgenud?
Vahepealne aeg on meil kulunud inglikanali ja projektijärgsete ettevõtmiste tegeliku toime testimisele, ilma milleta oleks inimeste ja maavälise energia kokkusobitumist sujuvaks toimimiseks raske hinnata, aga mis andis  ka maiseks inglijuhatuste tõlkijaks määratud Mariale võimaluse vaatluspraktika kaudu kogeda, kuidas on õige läheneda skeptilisele inimmõttele, mida tuleb arvesse võtta sel juhul, kui inimpea soovib teha planeedi heaks midagi suurt, aga iseloom ja egovalitsus teda veel sellele teenimisele kaasata ei luba, millise taktikaga tuleb läheneda madala ehk mateeria energia hoidjatele, kes on iseenesest küll toredad ja tublid ilmakodanikud, aga sagedusemuutumisest midagi kuulda ei soovi ja valivad vaikimise või selgete märkide eiramise tee, selle asemel, et otse ja siiralt uurida, mis hetkel planeedil toimumas on, kuidas kooli loodi ja mis eesmärki ebamaine saadetis kannab ning kuidas sai võimalikuks see, et seni tavalise inimese elu elanud inimene hakkas ühtäkki end kahes sageduses elava avatarina tundma ning ei saa enam ühtegi hetke elus ise planeerida ega elu toodud olukordades ainuisikulist otsust vastu võtta.
Nii on lugu, et kõik senikirjeldatu on seotud  Looja plaaniga planeeti enne ülestõusu teadvusetõstmise kooli abil aitama hakata ning eesminejatena määratud valgustööliste kaudu kooli algraam kokku panna. Mariale on aeg ikka veel karm, sest eesmineja peab olema igati teenimiseks valmis ja seetõttu peab ta olema suuteline end talitseda ka sel juhul, kui elu on keerulisem kui ise sooviks, kui teeliste huvi on kooli tegemiste suhtes olematu, kui enamik inimperest kinnitab, et elu on ilus, kui endast hoolides teelisi mitte tülitada ja kui tuleb aina uusi tekste luua, mis tunduvad mõtte kordumise tõttu endale juba pähekulununa, aga ometi tuleb teelistelt aeg-ajalt küsimusi nagu poleks ta iial millestki sõnumeid jaganud. Kõik on Looja teel millekski vajalik ning iga asja jaoks on antud oma kindel koht ja aeg. Ka igale sundajale tuleb kord vabadusetee kätte, nii et päev, mil koolile avaneb suure tee sagedus, ei ole tõenäoliselt enam mägede taga,  aga mägede juurde viib tee kindlasti, sest enne kooli loomist anti Mariale kindel ettekuulutus, et ta oleks valmis kohe teele asuma, kui aeg selleks kohane on ja eluplaanile vaja läheb. Pealegi on öeldud, et ta vajab ühte teadlast, kes aitab kooli elluärkamist kergendada, kuna suureplaanilist ettevalmistustööd ei ole võimalik Maa ühe riigi põhjal täide viia.  Kuidas kõik täide saab viidud, on Mariale esialgu saladuseks jäetud, aga selles ei tohiks keegi iial kahelda, et nii läheb, sest ega ilmapuukooli plaan ei ole maist päritolu ja kui see kava on nii välja mõeldud, siiani juba kindlamasse raami asetatud ning üksikud õppuridki kerget ravimõju tunda saanud, ei jäta Maaema sageduse teenijad oma tööd lõpule viimata  ega inimperele abi osutamata.
Esimeseks rahvusvahelise ilmapuukooli kihiks on valitud eriline rahvakild Lemuuria pere pärandi hoidjatena, millest kõneleb nimigi- eestlased ja millest jutustavad legendid Suure Jumalanna rahva tagasisaabumise mõtte alleshoidmiseks ning  mille üheks nimetuseks kasutatakse ülestõusumärgilise legendiloo seoses Maarjamaa.
Maarjamaa pinnale Maria praegusesse kodupaika Kambja vallakeskusesse asetati 2011. aasta juunis võidupüha aegu perede auks mälestuskivi "Ilmapuu,"  mis sai Hando Runnelilt kivissejäädvustatud hüüdlause: "Hoidke meid alles!" Seesama, millekohase foto me tänase jutu illustreerimiseks aukohale asetasime ja mille ees istub Maria toona küll naljaviluks mõeldud ettevõtmisena lasterattal numbrimärgiga nr. 1, sest ratta omanik peitis end kivi taha, kuna ei armasta pildil olla.
Praegu aga kinnitab see fotojäädvustus selget Inglitelt jagatud teejuhatust, mille Maria tol korral küll intuitiivsageduselt ära tundis, aga ei osanud arvata, kuhu seda näidist vaja läheb, sest talle anti küllatulnud lähedaste teavituseks lihtsalt teada, et tuleb kivi juurde minna, sinna kooli esinduse poolt küünal asetada ja kivi juures tingimata pildistada, millekohane ettevõtmine talle üksi toimetades nii lihtne poleks olnud. Nüüd võime ühiselt nentida, et pilt räägib tegelikkusest selget keelt, sest 
 1) kool on kiviga sarnase nimetuse ja tähenduse kandja
2) "Ilmapuulaste kasvatuse" eesmärgiks on näidata eesminejatena Loojalt saadetud ettekuulutussõnumi täideviimist, kusjuures tuleb rõhutada, et enne kivi avatukskuulutamist  ei olnud Maria kivi loomise kavast teadlik
3) Maria on ilmapuukooli esimene lõpetanu ja suudab seetõttu oma kogemusega kooli meeskonnale edasiliikumisel väljaõppinud teejuhiks olla
4) vaid reaalsete praktilise elu tegude kaudu saab Maa pere hoitud ja senisaavutatu päästetud
5) praegusel kujul väljendab foto tõesti ootust kohesaabuvaks meeskonnakogunemiseks, kuid mitte pikaks venimiseks, sest esimesed sümboolsed liikmed on  juba kohal ja nende olekust võib aimata põnevat ootusärevust.
Kivi algmaterjali leidjaks, idee vallajuhtidele esitlejaks ja loometöö sponsoreerijaks oli endine AS Giga omanik Tiit Veeber, kes lahkus hiljuti teispoolsusesse ning seetõttu on meie tähelepanu tema jäetud pärandile kui tänupalveline kinnitus lahkunule: "Ole mureta, teeme ära!"
Kivi on Maa sageduste kõige esimene kiht ja kannab endas juurtenijõudmise tungi ning millegi põhjapaneva selgekssaamise tähendust. Peale selle on temasse ladestunud paljude aegade mälu, mis väljendub kivi põhiolemuses, tihedas mateerias, hoides talletist tugevalt enda sees alal. Lahkunud ideealgataja on kõnelenud, et ta leidis kivi justkui juhuslikult perioodil, mil ta tegeles pere sugupuu uurimisega ning asus ideed järjekindlalt ellu rakendama, justkui täitnuks viimasel hetkel Maa-emalt läkitatud tellimustööd enne taevasesse koju lahkumist. Täname tema teejuhist kaitseinglit, kes teda selle mõtteni viis ja loome seose ilmapuukooli tekkega samale maa-alale, sest Looja tegu on alati mitmesuunaline loomisväljendus ega jäta ühtegi märki lihtsalt niisama teeliste teele maha. 
Kivi loojaks on skulptor Juhan Paberit koos kunstnikust tütre Anneli Salumaaga, neid abistas kiviraidur Kalvi Tenno. Ettevõtmist toetas Kambja vald. Mälestuskivi avakõnes lausus sündmust kajastanud vallalehe andmetel Tartu ülikooli filosoofiadoktor Tõnu Lehtsaar, et „nüüd, kui Kambjas on kirikust kalmistule viiva tee ääres perekonnakivi, võiksid kõik Eesti pered nii oma murede kui rõõmudega tulla siia, teha maise teekonna keskel vahekokkuvõtteid, kavandada tulevikku ja minna siis tugevamana edasi. Tõnu Lehtsaar arvas, et Kambjast võiks kujuneda omamoodi palverännakute koht.” Kivi on sisse õnnistanud EELK peapiiskop Andres Põder. Ta rääkis oma kõnes pere kui abielust sündinud institutsiooni tähendusest inimese elus ja kutsus üles hoidma armastust, inimese hinge olulisimat tunnet. Pidades silmas Kambjat kui paljude kultuurisündmuste algpunkti, saatis teele järgmise mõtte: „Oma paremaid tundeid väljendades ütleme vahel: oleme üks pere, näiteks koolipere. Eesti rahvahariduse hälliks olevas Kambjas lisandub perekivile seegi sõnum: õpetagem ja õppigem väärtustama peret!...Hoidku ja õnnistagu seda Kõigeväeline Jumal!”  ( Allikas: Kambja valla ajaleht „Koduvald” nr. 4 (153); trükikotta edastatud  23.aug, 2011) Videona saab seda sündmust meenutada siin:
Kivi paigaldajate andmetel on see Kambja perekivi ainus omataoliste seas. Laiendame ilmapuuteadmisi ja lisame omalt poolt, et Norra pealinnas Oslos Frogneri pargis asub Gustav Viegelandi (1875 -1943)  loodud inimese elukäiku kui inimpere evolutsiooniprotsessi kujutav kivist, rauast ja pronksist loodud skulptuuriline kollektsioon. Videos saab külastada väljapanekut siin:
Lisainfot ja silmamõnu saab Norrasse reisija siit.:  http://www.vigeland.museum.no/
Kui lugeda lehe ülevaatlikku kirjeldust, tundub see ehk tavapärase loona, sest ausambaid ja mälestusmärke püstitakse Maa erinevatesse kohtadesse sageli ja enamasti kutsutakse ka kirikuteenijaid nende sisseõnnistamisele, võttes pühitsust kui rituaali, millest saab kena mälestus, aga enamasti ei võeta seda elu igapäeva mõttes tõsiselt, kuna Jumal on olnud inimperele pigem kiriku teema ja midagi mõttega tabamatut, mille sagedusse jõudmiseks on iseseisvalt ja vaid mateeriast lähtuvalt väga keeruline teekonda ette võtta. 
Ometi on teada, et Universumi poole läkitatud soovidele saabub alati vastus. Selliselt tuleb mõista ka praegust, Looja saadikute, Inglite,  juhitud hariduspuu „Ilmapuulaste kasvatus” meeskonna kogumise üritust, mille teostumine oleks kui Taeva "jah"-vastus nii mälestuskivi loojaskonnale, avamisel kivi ees esinenud sõnavõtjatele kui luuletaja Hando Runneli kirjapandud, nüüdseks  kivisse raiutud  palvele ”Hoidke meid alles!” Kas see ka Maa poolt  jah -sõnumina tegudes vastu kajab, sõltub igast üksikinimesest, kes seda läkitust lugeda saab ja igast perest, kes oma ühiselttoimetamise aktiivsusega  Ilmapuuharidusele  kaasa otsustab aidata.
Otsust meiega liituda ei saa teha ülejala ega kiirteemeetodil, et sõna andsin, aga kohe esimese raskuse puhul ka võtsin nagu vahel oleme esialgu õhinal liituja puhul kogeda saanud vaid enne tuleb kogu vajalik teejuhis läbi lugeda, hinnata enda suutlikkust teiste jaoks isetult teenimas olla, tahet end kindla eesmärgi nimel pingutada ja asuda meie koolituste, individuaalsete nõustamiste ja hingearendusruumi loomisvalikute kaasabil end teele vastavaks seadma, sest ka sel juhul, kui inimesel on ette näidata transformeerumise tunnistus, ei ole inimene järgmiseks tasemeks kunagi automaatselt valmis ning alati on vaja ka uue keskkonna omapäraga harjuma hakata ja meeskondlikult ühtsena käituma õppida. Kuigi meie kooli energiat toidab tingimusteta armastuse vägi, on oluline näha ettevõtmist täpselt niisama nagu iga muudki kindla eesmärgi poole pürgimist, kus tuleb täiustada spetsialistioskusi, treenida iseloomu ja näidata tahtejõudu rajal püsimajäämiseks, kuid suuta taluda ka aega-ajalt esiletulevat paratamatut kaotusvalu ja tagasilööke, sest kõik ei saa minna täiusliku plaani järgi, kuni inimpea on alles piiratud seisus nagu see Atlantise geenirikke ajast maalastele pärandiks jäi. 
Kes meiega liituda saab?
Vastused anname lühikesed ja otsekohesed, sest eelteavitusmaterjali on meie arvates piisaval hulgal jagatud. 
Niisiis, eeldame tulijalt vaba tahte ilminguna 10 käsule allumist:
  • tahet end elu vajadusele ja eluülesande täitmisele vastavaks muuta
  • oskust ja kannatlikkust end teiste teenimisele allutada
  • meeskonnana tegutsemise taset või kindlat soovi seda end pingutades omandada
  • avatust ja otsekohesust, kuid diplomaatilist rahu suhtlemisel
  • kõigi meie märgi alt avaldatud terminite ja teabejagamiste õiget kasutamist
  • kooli senise ajalookroonika üldmõistete tundmist, sh Maria kasvamist identiteedimuutumise käigus
  • juhtidest Maa Vaimse Hierarhia Inglite sõnumite jälgimist ja järgimist, kuid kahtluste korral tingimata järelepärimist, kas saadi teatest õigesti aru või kuidas käituda olukorras, mida ei olnud varem ette näha
  • kõigi ühiselt kehtestatud sisekorraeeskirjade omaksvõtmist ja mõne toimemehhanismi katkestusest kohest teadaandmist
  • suutlikkust igas hetkes rahu ja tasakaalu säilitada ning seesmise ebakindluse korral jagatud nõuandeid kasutusele võtta
  • armastust ja kaastunnet  Maa ja tema kõigi elanike suhtes, tehes vahet egovõimul ja hingestatud käitumisel 
Kui see nõudmiste nimekiri tundub esialgu pikk ja enesepiitsutajalikult raske, ütleme kohe julgustuseks, et kui soov ja tahe käivad käsikäes, saame kõigist raskustest üle, sest nagu eespool öeldud-eesmärkide poole tuleb ikka ühiselt, koolituste ja ühistreeningute abil liikuma hakata. Et Sul jätkuks motivatsiooni uue liikumisega ühinemiseks, jätame lugemiseks Maa Magnetilise Teenistuse Vaimu Krayon nõuanded planeedi ülestõusuks valmistumiseks,  millele oleme ka endapoolse eessõna lisanud.
https://www.box.com/s/1384465a6b46936829dd
Kes loeb selle ettekuulutuse  ilmvõimatuks sõnumiks, peab end ajastu olekuga kurssi viima, sest ka sel juhul, kui inimpea ei taha Looja uue elu annetust tõeks tunnistada, saabub aeg kohale, kuigi sel juhul on enda tervise säilitamine üsna küsitav, sest eeltöö vajab rahumeelset ja tasakaalukat olekut, et hinge seisundit stabiilsena hoida ja südamekeskusele vajalik keskendatusevõime välja treenida. Skeptikuile on ehk abiks meie Fb ravilehele Ingliterapeut Maria asetatud NASA teadlaste teavitused, millest nähtub, et paljukogenud, meie terminoloogias öeldult "inimpeateadlasigi" paneb kosmosestoimuv üllatuma, millele nad ei saa kuidagi eitust külge riputada, olgu nähtu nii imekspandav kui tahes.
Naispoole energia olemusest ja ettekuulutusest Suure Jumalanna saabumisest saad teadmiste laiendamiseks ja meie kanali olemuse sügavama tähenduse mõistmiseks siit: http://www.valgusesaar.ee/suure_jumalanna_tagasitulek.htm
Kena järeldusetegemise aega!
Laste ja perede kokkujäämise tulevikuvõimalusele käeandja saab jätta teateid peale Fb lehtede meie kontaktidele, mis on muude teabematerjalide kõrval lisatud "Ilmapuu koolitoa"  koolituslehele. http://ilmapuukoolituba.edicipages.com ning esilekerkivaid küsimusi saab meile vastamiseks esitada ka Facebooki avatud grupitöö seinale "Ilmapuulane küsib."

Armastusega Maria&Angels

laupäev, 14. jaanuar 2012

Aeg on küps ja siit läheb tee ehk jutuajamised inimhingede tuumolemustega. Samm nr.1.


See, kes on seotud tähega, ei pöördu tagasi . (Leonardo da Vinci)
Allikas: Pam Rhodes "Värvid hingele." Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005

Kallis lugejast lapsevanem, vanavanem, kasvataja, õpetaja, aga samas ka ettevõtjast valgustööline, ande abil Maad teeniv erialaspetsialist, valitsusliige ja missioonitundega Inimene, keda huvitab senisest erinev, tingimusteta armastuse põhimõttel toimiva ühiskonna mudel, mõttelaad ja uue aja saabumise abiks tehtav ettevalmistustöö!
Täna on see päev, mil avati "Ilmapuulaste kasvatuse" kooli haridusruumi vaateaken elu nägemiseks mitmes tiivalaiuses. Tänases kuupäevas 29.01 on tulevikuinimese DNA koodis ühe rakukuubi ülesehituse lõpetatuse märk, aga üldises mõistes tasakaalusaavutamise vägi ning pühapäeva kui hingamise korrastamise ja järelemõtlemise mõju, mida soodustab omakorda peaingel Jofieli ja tema naispoolest kaksikleegi Kristine kui tarkuse, valgustatuse, inspiratsiooni valitsemisjõud. Neist märkidest saavad energiat ka kooli Facebookilehele Ingliterapeut Maria asetatud materjalivalikud, et avada kõigile soovijaile avatud aruteluruum tulevikuinimese hooldus- ja kasvatusteemal. Seda teemaarendust võime tinglikult nimetada ka Maa ühispere teadvuse tõstmiseks rubriigi "Teateid tegelikkusest" sõnumitega, et inimpere saaks alustada ülestõusutee harjutusi esmalt endise elu sagedusest, millele on lisatud uutmoodi mõttelaadi ja Kõrgema Vaimu juhatusi.
Matteuse evangeeliumis tsiteeritud Jeesuse sõnumit (18:18) "Mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas" aluseks võttes ja Maa teiselt suurelt mõttemeistrilt, rooma kirjanikult Vergiliuselt pärit ütlust "Aeg on küps ja siit läheb tee" suunavalikuks määrates pöördume Sinugi poole, kallis blogisissekande lugeja, et alustada „Ilmapuulaste kasvatuse” kooli arendusmeeskonna äratamise laiendatud üleskutsega.
Kooli ellukutsumise tähtsaim liin on laiendada Maa elanikkonna teadmisi ümbritsevast tegelikkusest, uuest saabuvast valgusajast, lahustada ingliteraapia ja hingi avava loovtegevuse ning galaktilise inimpere käitumistava juurutamise abil egopõhist mõttemustrit, et suuta ühiselt suurele planeedi muutusele vastu minna ja osata suhelda ülejäänud galaktilise perekonnaga, kellega suurel osal praegusest Maa inimkonnast ei ole varem otsest kokkupuudet olnud.
Kui Sa nüüd ehmud, et sattusid kellegi utoopilise mõtteruumi mängumaale, siis peata oma skeptiline arvamus nii nagu teeb iga tõeline teadlane, kes enne uuele uurimisretkele asumist peab lahti laskma oma eelnevast kindlast veendumusest ja keskenduma küsimusele: ”Aga mis siis, kui see, mida ma enne pidasin valeks, on tegelikult õige?” Vastupidi küsides asub hirm teekonda varjutama ja tema abil uuele teed rajada ei ole võimalik.
"Ilmapuulaste kasvatuse" kooli ruum ei piirdu üksnes eesti rahva eesminejate hingede avamisega, sest ilmapuu on kõigi rahvaste jaoks maailmapuu kui elupuu sünonüüm, millele vastab ka inimese mudeli ideekavand.
Ühine edasiminek toimub vastavalt elu juhatustele. Tänase päevakaja uudiste laines liikudes anname esmalt teadmisi laiemast hariduspuu ruumist kui Eesti kiht, käsitledes üleilmapuulise humanistliku pedagoogika põhimõtete abil maailmavaatelist arusaama, et inimese elu on samal ajal seotud allmaa, maapealse ja kosmilise ühisruumi energiatega. Neis baasteadmistes ühisele mõisteplatvormile jõudmine annab võimaluse areneda tingimusteta armastuse laine kaastöölisteks ja luua avatud hingede koolitamiseks soodus atmosfäär.
Üldlevinud arvamuse hajutamiseks Loojast ja inglitest kui ebaolulisest või mis veelgi kurvem, hukutavast mõjust kaasaegsele inimesele alustame edaspidi järkjärgulist definitsioonide lahtiseletust peamistes teemat laiendavates mõistetes. Näiteks mis on Looja kui Jumal Ülimjõud; milliseid arenguteid peab läbima Maalegi kasvama saadetud hing; kes on avatar; mille poolest erinevad praeguse põlve lapsed eelmistest; kes või mis on ingel; mida nimetatakse kanaldamiseks; mida nimetatakse ingliteraapiaks Maria&Inglite tähenduses; kuidas saada avanenud hingede õpetajaks ja koolile tarvilikuks kaastööliseks jne.
Inimpereliikmeid on tänasesse elupilti juhitud mitmesuguste lugude ja legendide kaasabil. Millise legendi keegi endale Loojasse usu eeskujuks otsustab võtta, kui parimaid inimingli tegusid teha soovib, on tema seesmise valiku küsimus. "Ilmapuulaste kasvatuse" kool ei tee selles osas kellelegi piiranguid ega kuuluta ka maausulisi ega seniseid ateiste, kes siiski tingimusteta armastusega maailmale otsa suudavad vaadata, siia meeskonda mittesobivaiks liikmeteks. Kõik, mida inimperelt oodatakse, on hinges tajutud enesestmõistetav tarve planeedi tuleviku eest hoolt kanda ja uue põlvkonna, kristallilaste, õige hoolduse eest hea seista. Et näidata "Ilmapuulaste kasvatuse" kui avataridekooli õppetöö kattuvust Maa eesrindlike pedagoogiliste suundadega, lisame tänase blogisissekande seosesse "Humanistliku pedagoogika manifesti," millest saavad ehk hingerahu needki lapsevanemad, kasvatajad ja haridustöötajad, kes pidasid senini Maria abil kanaldatud ilmapuukooli arengulugu liigselt vaimu suunas kallutatud pea reaalsustaju kadumise näiteks. Materjali eestindajaks on MTÜ Humanistlik-Isiksusliku Pedagoogika Ühendus Eestis.
Mittetulundusühingu nimeks on
vene keeles – Ассоциация гуманно-личностной педагогики в Эстонии
inglise keeles – Association of Humane-Personal Pedagogic in Estonia.
https://www.box.com/s/8bee399ea54c141a79fb
Meie hiljutivalminud koolitussait "Ilmapuu koolituba" http://ilmapuukoolituba.edicypages.com reklaamib seda manifesti koos julgustava sissejuhatusega maailmaloo tegelikkusele vastava paradigma omaksvõtmiseks ja inimpere ühendamiseks uuele sagedusele vastavakstreenimisel.
Täname ühenduse liikmeskonda valgusejagamise eest!
"Ingel ei tee iial midagi inimperet kahjustavat, ei torma ühtegi teadet andma nö ülejala kiirustades ja ajas ette rutates ega jää tuimalt ja tegevusetult ootele, kui inimpere teeb egoistlikke ja ennast ning ühisperet hukutavaid tegusid!" See loosung aidaku igat ingliarmastusest teisitimõtlejat ja "kähku rikkaks, targaks, vaimselt erudeerituks, hingest kasvatatuks" arvamusliidreid.
LISAMINE 22. 05. 2012.
Kõik mõtteavaldused, küsimused ja reaalelulised näited palume viia õppetöö kiirema alustamise ja optimaalse organiseerituse eesmärgil Facebooki avatud gruppi "Ilmapuulane küsib, " millele asume elu juhatustele järgnedes vastuseid lisama.

Armastusega Maria&Angels kanali arendusmeeskond