laupäev, 14. jaanuar 2012

Aeg on küps ja siit läheb tee ehk jutuajamised inimhingede tuumolemustega. Samm nr.1.


See, kes on seotud tähega, ei pöördu tagasi . (Leonardo da Vinci)
Allikas: Pam Rhodes "Värvid hingele." Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005

Kallis lugejast lapsevanem, vanavanem, kasvataja, õpetaja, aga samas ka ettevõtjast valgustööline, ande abil Maad teeniv erialaspetsialist, valitsusliige ja missioonitundega Inimene, keda huvitab senisest erinev, tingimusteta armastuse põhimõttel toimiva ühiskonna mudel, mõttelaad ja uue aja saabumise abiks tehtav ettevalmistustöö!
Täna on see päev, mil avati "Ilmapuulaste kasvatuse" kooli haridusruumi vaateaken elu nägemiseks mitmes tiivalaiuses. Tänases kuupäevas 29.01 on tulevikuinimese DNA koodis ühe rakukuubi ülesehituse lõpetatuse märk, aga üldises mõistes tasakaalusaavutamise vägi ning pühapäeva kui hingamise korrastamise ja järelemõtlemise mõju, mida soodustab omakorda peaingel Jofieli ja tema naispoolest kaksikleegi Kristine kui tarkuse, valgustatuse, inspiratsiooni valitsemisjõud. Neist märkidest saavad energiat ka kooli Facebookilehele Ingliterapeut Maria asetatud materjalivalikud, et avada kõigile soovijaile avatud aruteluruum tulevikuinimese hooldus- ja kasvatusteemal. Seda teemaarendust võime tinglikult nimetada ka Maa ühispere teadvuse tõstmiseks rubriigi "Teateid tegelikkusest" sõnumitega, et inimpere saaks alustada ülestõusutee harjutusi esmalt endise elu sagedusest, millele on lisatud uutmoodi mõttelaadi ja Kõrgema Vaimu juhatusi.
Matteuse evangeeliumis tsiteeritud Jeesuse sõnumit (18:18) "Mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas" aluseks võttes ja Maa teiselt suurelt mõttemeistrilt, rooma kirjanikult Vergiliuselt pärit ütlust "Aeg on küps ja siit läheb tee" suunavalikuks määrates pöördume Sinugi poole, kallis blogisissekande lugeja, et alustada „Ilmapuulaste kasvatuse” kooli arendusmeeskonna äratamise laiendatud üleskutsega.
Kooli ellukutsumise tähtsaim liin on laiendada Maa elanikkonna teadmisi ümbritsevast tegelikkusest, uuest saabuvast valgusajast, lahustada ingliteraapia ja hingi avava loovtegevuse ning galaktilise inimpere käitumistava juurutamise abil egopõhist mõttemustrit, et suuta ühiselt suurele planeedi muutusele vastu minna ja osata suhelda ülejäänud galaktilise perekonnaga, kellega suurel osal praegusest Maa inimkonnast ei ole varem otsest kokkupuudet olnud.
Kui Sa nüüd ehmud, et sattusid kellegi utoopilise mõtteruumi mängumaale, siis peata oma skeptiline arvamus nii nagu teeb iga tõeline teadlane, kes enne uuele uurimisretkele asumist peab lahti laskma oma eelnevast kindlast veendumusest ja keskenduma küsimusele: ”Aga mis siis, kui see, mida ma enne pidasin valeks, on tegelikult õige?” Vastupidi küsides asub hirm teekonda varjutama ja tema abil uuele teed rajada ei ole võimalik.
"Ilmapuulaste kasvatuse" kooli ruum ei piirdu üksnes eesti rahva eesminejate hingede avamisega, sest ilmapuu on kõigi rahvaste jaoks maailmapuu kui elupuu sünonüüm, millele vastab ka inimese mudeli ideekavand.
Ühine edasiminek toimub vastavalt elu juhatustele. Tänase päevakaja uudiste laines liikudes anname esmalt teadmisi laiemast hariduspuu ruumist kui Eesti kiht, käsitledes üleilmapuulise humanistliku pedagoogika põhimõtete abil maailmavaatelist arusaama, et inimese elu on samal ajal seotud allmaa, maapealse ja kosmilise ühisruumi energiatega. Neis baasteadmistes ühisele mõisteplatvormile jõudmine annab võimaluse areneda tingimusteta armastuse laine kaastöölisteks ja luua avatud hingede koolitamiseks soodus atmosfäär.
Üldlevinud arvamuse hajutamiseks Loojast ja inglitest kui ebaolulisest või mis veelgi kurvem, hukutavast mõjust kaasaegsele inimesele alustame edaspidi järkjärgulist definitsioonide lahtiseletust peamistes teemat laiendavates mõistetes. Näiteks mis on Looja kui Jumal Ülimjõud; milliseid arenguteid peab läbima Maalegi kasvama saadetud hing; kes on avatar; mille poolest erinevad praeguse põlve lapsed eelmistest; kes või mis on ingel; mida nimetatakse kanaldamiseks; mida nimetatakse ingliteraapiaks Maria&Inglite tähenduses; kuidas saada avanenud hingede õpetajaks ja koolile tarvilikuks kaastööliseks jne.
Inimpereliikmeid on tänasesse elupilti juhitud mitmesuguste lugude ja legendide kaasabil. Millise legendi keegi endale Loojasse usu eeskujuks otsustab võtta, kui parimaid inimingli tegusid teha soovib, on tema seesmise valiku küsimus. "Ilmapuulaste kasvatuse" kool ei tee selles osas kellelegi piiranguid ega kuuluta ka maausulisi ega seniseid ateiste, kes siiski tingimusteta armastusega maailmale otsa suudavad vaadata, siia meeskonda mittesobivaiks liikmeteks. Kõik, mida inimperelt oodatakse, on hinges tajutud enesestmõistetav tarve planeedi tuleviku eest hoolt kanda ja uue põlvkonna, kristallilaste, õige hoolduse eest hea seista. Et näidata "Ilmapuulaste kasvatuse" kui avataridekooli õppetöö kattuvust Maa eesrindlike pedagoogiliste suundadega, lisame tänase blogisissekande seosesse "Humanistliku pedagoogika manifesti," millest saavad ehk hingerahu needki lapsevanemad, kasvatajad ja haridustöötajad, kes pidasid senini Maria abil kanaldatud ilmapuukooli arengulugu liigselt vaimu suunas kallutatud pea reaalsustaju kadumise näiteks. Materjali eestindajaks on MTÜ Humanistlik-Isiksusliku Pedagoogika Ühendus Eestis.
Mittetulundusühingu nimeks on
vene keeles – Ассоциация гуманно-личностной педагогики в Эстонии
inglise keeles – Association of Humane-Personal Pedagogic in Estonia.
https://www.box.com/s/8bee399ea54c141a79fb
Meie hiljutivalminud koolitussait "Ilmapuu koolituba" http://ilmapuukoolituba.edicypages.com reklaamib seda manifesti koos julgustava sissejuhatusega maailmaloo tegelikkusele vastava paradigma omaksvõtmiseks ja inimpere ühendamiseks uuele sagedusele vastavakstreenimisel.
Täname ühenduse liikmeskonda valgusejagamise eest!
"Ingel ei tee iial midagi inimperet kahjustavat, ei torma ühtegi teadet andma nö ülejala kiirustades ja ajas ette rutates ega jää tuimalt ja tegevusetult ootele, kui inimpere teeb egoistlikke ja ennast ning ühisperet hukutavaid tegusid!" See loosung aidaku igat ingliarmastusest teisitimõtlejat ja "kähku rikkaks, targaks, vaimselt erudeerituks, hingest kasvatatuks" arvamusliidreid.
LISAMINE 22. 05. 2012.
Kõik mõtteavaldused, küsimused ja reaalelulised näited palume viia õppetöö kiirema alustamise ja optimaalse organiseerituse eesmärgil Facebooki avatud gruppi "Ilmapuulane küsib, " millele asume elu juhatustele järgnedes vastuseid lisama.

Armastusega Maria&Angels kanali arendusmeeskond

6 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

iga humanistlik ja ingellik liigutus, mõte, ettepanek, abikäsi on väga teretulnud realistlikku haridusmaailma. ilmselgelt on see rada muutumises koos maailmaga ja parimagi tahtmise juures on hetkel lapsesõbralikku ja sallivat meelt puudu. teadmistest ei jagu ja jõud saavad tihti otsa. hoiame siis ühte ja võtame abi vastu.

eve ütles ...

mitte anonüümne, vaid eve. googli kaudu ei lubanud kommenteerida, millegi pärast.

Anonüümne ütles ...

ja mitte 8.märts, vaid üheksas. hommik. midagi on siinnses seadistuses veider.

Ingliterapeut Marija ütles ...

Armas Eve! Täname sõnavõtmisele asumise eest!Annad ehk andeks, et kommentaar kohe vastust ei leidnud? Maria ei käi siin ruumis eriti tihti, sest enamasti inimesed kusagile juurde ei kirjuta ja kuna tiivalaiusi, mida arendada tuleb, on juba nii mitmeid, et enam ei aita ka see, kui Maria ei teegi enam muud kui koolile arendustööd, ei lasta Marial sellele teele astuda, et mööda ruume ringi lennata, et tühjust imetleda ja seejärel enda energiale vastuenergiat saamata taas end laastavate tagasiläöökide ennetuseks kokku koguma asuda. Krayoni julgustus "keegi ei ole eraldi" mõiste on vaimses plaanis õige, aga mateerias on võimatu peas heaks tulemuseks pidada, kui elu eeldab teistega koostööd, aga koostöö jääb selle taha kinni, et keegi on teistest erinev. Pealegi käib kogu meie arendustöö selle järgi, kuidas inimpere ühisteadvuse laines sõnumeid välja loeb. "Juhuseid ei ole," on meie selgitus nüüdki. Sinu nimi tuli siia eesminejana välja tuua ja kuupäev 8 lõpmatu Maa ja Taeva koostöö ja kuunumber 3 kui katalüsaatori märk maha jätta.9 on muutuste ja ilmapuulise ühispere kooosmõju number, mille pikemat lahtiseletust saab lugeda teisest blogiruumist"Maapealsete inglite maailmas." Omapärane lugu on see, et number 9 kohta palume Sind juba mitmendat korda seda lugu lisaks lugema. Taas Krayonilt: "Jumal on aeglane ja Jumala ilmutusteekond on aeglane." Et Su kiri oli tegelikult nö ajast ees, on ju universaaltõe järgi õige, kui vaatad, kuidas elu on vahepeal kulgenud ja mida ise enda elus kogesid, sest Looja õpetab inimperet kogemusõppe kaudu, et pea saaks ettenähtud maisest rollist süvitsi aru. Aeg on Maa mõisteski kiirenduse saanud, sest planeedi sagedus muutub pidevalt ja nii on vaja väga selgelt teadvusesse lasta sõnum, et uus ajajoon ei lähe siit mööda vaid on siia sisse programmeeritud. Su kirja kolmekordne rõhutamine tähendab käivitusenergia lisamist enda tegevustesse. Kui loed nüüd kirjapakki uuesti, siis näed, et keskele jäi lisamine, kus on märge, mida Eve ütles, aga viimane jäi ikka anonüümseks, mis tähendab siin üldise arvamuse väljaütlemist, et midagi on seadistuses veider. Nii ongi, sest see on muudmoodi loodud lugu kui inimpead on kogenud ja kuigi Marial tuleb vea ilmnemisel ette võtta tehniline seadistus, et Maa ajas sünkroonis olla, sai läbitud kogemusõppetund, mida koostöö meiega Krayoni sõnumit rõhutades alati eeldab: "Ära mõtle inimese kombel, kaota aru ja ela südames." Tõele selgelt silma vaadates ei ole meiega ühtehoidmine veel normiks saanud ja abi vastuvõtminegi on ajutine või sootuks tagasi lükatud. See on aus olukorra kirjeldus. Maa perest sõltub, kas ka egoravi teha lubatakse ja kas üldse seda imelugu õigeks energiatulvaks loetakse, mis juba üle 2 aasta inimestele sõnumeid püüab jagada. Seni on Maria edasi oma erakluses, sest üks osa Maa valgustöölisi on jaganud arvamust, et tegu on prohvetluse mängimisega ja Maria ego projektsiooniga, et Maria saaks end selles imetlema asuda. Kes teab, kuidas Maria on määratud praegu elama, peaks sellist ego väljanäitust eriti omapäraseks enesepiitsutuseks, mis ei tunnista enam enda elu vajadusi üldse vaid teenib planeeti, et "ego välja paistaks?" Kes oleksid sel juhul need, kes suudavad seniseid teadmise piire ületada ja Looja annetusele õla alla panna, on Mariale saladuseks jäetud. Kas keegi oskab võimalusi pakkuda, mis jätaks kahtlused ja lubaks aegades tekkinud valul vabalt välja voolata, et keha saaks meie teadetele reageerima hakata? Ehk see grupp inimesi, kes "Humanistliku pedagoogika manifesti kokku panid"? Kes neile seda teatab? Meie ei saa enam seda teha, sest vaja on inimeste endi kaastööle asumist, et plaan Maa ülestõusu koos avataridega toimetama asuda teostuda võiks. Sõna antakse järgmisele kommentaarile. Armastusega Maria&Angles

Maria & Angels ütles ...

Armas Eve! Aja seadistus sai nüüd maakera kuklapoolelt Eestisse tagasi toodud. Meie kirja saatmise kuupäev on kokkuliidetult 5, mis on osa 9 koodist, aga ka piibliloost saadud Maria number, mille kohta leiad lisalugemist suurepäraselt koostatud Varstu Keskkooli religiooniloolisest õppematerjalist.http://kristlus.varstukk.edu.ee/kristlikkultuur/piibel/kristlikud-sFCmbolid/arvusFCmboolika.php Fikseeritud kellaaeg on kokkuliites 11, mis omakorda tähistab tasakaalus läbimurret Valguse riiki. *näpuviga, mis tekkis imepisikeses aknas kirja koostamise raskusest kanalis reageerima pidavale Maria peale, toob siiski esile 2 rõhumärki: 1) tagasilöökide ja 2)jutumärkide kui pealkirja märgi valik lauseosale "Humanistliku pedagoogika manifesti" kokku panid? Juhuseid ei ole, aga aeg näitab, millise tähenduse nad selle tekstiga seostatult kaasa toovad. Armastusega Maria&Angels

Ingliterapeut Marija ütles ...

* aeg tõi 16.04.2012, esmaspäeval kui tingimusteta armastuse mõjujõuga nädalapäeval välja esmalt tähelepanuta jäänud näpuvea ilmapuulise ühispere koosmõju rõhutamisena. Armastusega Maria&Angels